تولید کننده شیر کشویی فلنج دار کلاس 150

گروه صنعتی نفت تکنیک تولید کننده شیر کشویی فلنج دار کلاس 150