اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران-خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78


       

لیست قیمت محصولات تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک

۱۶:۲۰:۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۹

محصولات جدید تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک


نوار عایق دور لوله سرد گرم

نوار عایق دور لوله سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار عایق لوله

وارد کننده نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار عایق لوله

فروشنده نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور گاز شهری با ضمانت

رگولاتور گاز شهری با ضمانت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رگلاتور گاز سوزان

نماینده فروش رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور گاز- کنتور گاز خانگی...

نمایندگی فروش کنتور گاز- کنتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کنتور گاز

عامل فروش کنتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رگلاتور گاز سوزان

نمایندگی رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور گاز شهری

نمایندگی کنتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سر جوش لوله

نوار عایق سر جوش لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار عایق لوله- خرید نوار عایق لوله...

فروش نوار عایق لوله- خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سر جوش دور لوله

نوار سر جوش دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور گاز شهری

رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش نوار عایق لوله

نمایندگی فروش نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار عایق لوله

خرید نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن

نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور گاز سوزان- نمایندگی رگلاتور گازسوزان...

رگلاتور گاز سوزان- نمایندگی رگلاتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار عایق لوله گاز

خرید نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش رگلاتور گاز سوزان - نمایندگی رگلاتور گازسوزان...

فروش رگلاتور گاز سوزان - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رگلاتور گاز

نمایندگی رگلاتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش رگلاتور گاز شهری

فروش رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید رگلاتور گاز شهری

خرید رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار التن

نمایندگی نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رگلاتور گاز

نماینده فروش رگلاتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت رگلاتور گاز سوزان

لیست قیمت رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نوار عایق لوله

قیمت نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده نوار التن

پخش کننده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سرد - عایق لوله سرد

نوار عایق لوله سرد - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عایق لوله-نوار عایق لوله

عایق لوله-نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار التن

خرید نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سر جوش

نوار عایق لوله سر جوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش نوار التن-نوار لوله

عامل فروش نوار التن-نوار لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار التن مشکی

خرید نوار التن مشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی عایق لوله-نوار عایق لوله

نمایندگی عایق لوله-نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گاز سوزان - نمایندگی فروش گاز...

نمایندگی گاز سوزان - نمایندگی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عایق لوله سرد – نوار عایق لوله

عایق لوله سرد – نوار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گرم

نوار عایق لوله گرم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار مشکی آلتن

نوار مشکی آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله

نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار التن

فروشنده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سر جوش آلتن

نوار سر جوش آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن شائیک

نوار آلتن شائیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش نوار التن

نماینده فروش نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن ایتالیا

نوار التن ایتالیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گاز

نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار التن

فروش نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سر جوش

نوار عایق لوله سر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دفنی کلاس 150 300 600

شیر دفنی کلاس 150 300 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نوار شائیک

لیست قیمت نوار شائیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله آلتن

نوار عایق لوله آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نوار التن

لیست قیمت نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت رگولاتور گاز شهری

لیست قیمت رگولاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت رگولاتور گاز

لیست قیمت رگولاتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گاز

نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار التن

وارد کننده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار عایق لوله

فروش نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور گاز شهری –خرید کنتور گاز

کنتور گاز شهری –خرید کنتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق التن ALTENE ایتالیا

نوار عایق التن ALTENE ایتالیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق روین - نوار سرد روین

نوار عایق روین - نوار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سرجوش

نوار عایق سرجوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی ترک استیل

شیر برقی ترک استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی اب ترک

شیر برقی اب ترک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر برقی پارکر

نمایندگی شیر برقی پارکر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر برقی نرمال کلوز

نمایندگی شیر برقی نرمال کلوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار عایق لوله

وارد کننده نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله مخصوص گاز

نوار عایق لوله مخصوص گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نوار عایق لوله

لیست قیمت نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی pvd

شیر برقی pvd...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی pvd ترک

شیر برقی pvd ترک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی کلود KLOD

شیر برقی کلود KLOD...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر برقی چینی

وارد کننده شیر برقی چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر برقی آب چینی

نمایندگی فروش شیر برقی آب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی جیواکس

شیر برقی جیواکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی جیواکس GEVAX ترک

شیر برقی جیواکس GEVAX ترک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار ادرین شیمی

فروش نوار ادرین شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی عایق دور لوله

نمایندگی عایق دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی ترکیه ای

شیر برقی ترکیه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی ترک برنجی

شیر برقی ترک برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت رگولاتور خانگی

لیست قیمت رگولاتور خانگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دفتر فروش نوار عایق لوله

دفتر فروش نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس فروش نوار عایق لوله

بورس فروش نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار دور لوله

نمایندگی نوار دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب DM

کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور آب ماد

قیمت کنتور آب ماد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور r160 ابفر

کنتور r160 ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب 3 اینچ

کنتور آب 3 اینچ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب DM3

کنتور اب DM3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب اب بان

کنتور اب اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب آب بان r160

کنتور آب آب بان r160...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور ابفر

کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور فلنجی ابفر

کنتور فلنجی ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور اب بان

نمایندگی فروش کنتور اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور اب DM

نمایندگی کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده کنتور اب ابفر

نماینده کنتور اب ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن سرجوش

نوار التن سرجوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن گاز

نوار التن گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سرجوش التن

نوار عایق سرجوش التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر omb

شیر omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی omb

شیر توپی omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه omb

شیر فلکه omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فولادی omb

شیر فولادی omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی omb

شیر گازی omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات omb

شیرالات omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر omb

نمایندگی شیر omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش- عامل فروش شیر omb

نماینده فروش- عامل فروش شیر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیرالات omb

وارد کننده شیرالات omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استیل کیتز

بال ولو استیل کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو فلنجدار کلاس 150 کیتز

بال ولو فلنجدار کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو کیتز

بال ولو کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی فلنجدار استیل کیتز

شیر توپی فلنجدار استیل کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی کیتز

شیر توپی کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دو تیکه کیتز

شیر دو تیکه کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه استیل کیتز

شیر فلکه استیل کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی استیل کیتز kitz

شیر کشویی استیل کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کلاس 150 استیل کیتز

شیر کلاس 150 استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کلاس 300 استیل کیتز

شیر کلاس 300 استیل کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل 304 -316 -کیتز

شیر گازی استیل 304 -316 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل kitz

شیر گازی استیل kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات کیتز

شیرالات کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیرالات کیتز kitz

عامل فروش شیرالات کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گلوب ولو کیتز

گلوب ولو کیتز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو کیتز kitz

گیت ولو کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت شیرالات کیتز kitz

لیست قیمت شیرالات کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی بال ولو کیتز kitz

نمایندگی بال ولو کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیرالات استیل کیتز kitz

نمایندگی شیرالات استیل کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر kitrz

نمایندگی فروش شیر kitrz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیرالات کیتز kitz

نماینده فروش شیرالات کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده بال ولو کیتز kitz

وارد کننده بال ولو کیتز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیرالات کیتز kitz

وارد کننده شیرالات کیتز kitz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو اوریون

بال ولو اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده شیرالات اوریون

تامین کننده شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چک ولو اوریون

چک ولو اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی اوریون

شیر سوزنی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی اوریون

شیر کشویی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات اوریون

شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیرالات اوریون

عامل فروش شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیرالات اوریون

فروشنده شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو شیرالات اوریون

گیت ولو شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت شیرالات اوریون

لیست قیمت شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیرالات اوریون

وارد کننده شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو نیپون

بال ولو نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چک ولو نیپون

چک ولو نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر 1000 وگ نیپون

شیر 1000 وگ نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی نیپون Nippon

شیر توپی نیپون Nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دوراهی نیپون

شیر دوراهی نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سه راهی نیپون

شیر سه راهی نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کلاس 150 نیپون

شیر کلاس 150 نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل نیپون

شیر گازی استیل نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی دوتیکه نیپون

شیر گازی دوتیکه نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی نیپون

شیر گازی نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر نیپون nippon

شیر نیپون nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات نیپون nippon

شیرالات نیپون nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیرالات نیپون

فروشنده شیرالات نیپون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیرالات نیپون nippon

نمایندگی شیرالات نیپون nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر نیپون nippon

نمایندگی فروش شیر نیپون nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیرالات نیپون nippon

نماینده فروش شیرالات نیپون nippon...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0