اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران-خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78


       

لیست قیمت محصولات تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک

۱۴:۲۰:۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۵

محصولات جدید تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک


نوار عایق دور لوله سرد گرم

نوار عایق دور لوله سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار عایق لوله

وارد کننده نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار عایق لوله

فروشنده نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور گاز شهری با ضمانت

رگولاتور گاز شهری با ضمانت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رگلاتور گاز سوزان

نماینده فروش رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور گاز- کنتور گاز خانگی...

نمایندگی فروش کنتور گاز- کنتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کنتور گاز

عامل فروش کنتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رگلاتور گاز سوزان

نمایندگی رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور گاز شهری

نمایندگی کنتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سر جوش لوله

نوار عایق سر جوش لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار عایق لوله- خرید نوار عایق لوله...

فروش نوار عایق لوله- خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سر جوش دور لوله

نوار سر جوش دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور گاز شهری

رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش نوار عایق لوله

نمایندگی فروش نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار عایق لوله

خرید نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن

نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور گاز سوزان- نمایندگی رگلاتور گازسوزان...

رگلاتور گاز سوزان- نمایندگی رگلاتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار عایق لوله گاز

خرید نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش رگلاتور گاز سوزان - نمایندگی رگلاتور گازسوزان...

فروش رگلاتور گاز سوزان - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رگلاتور گاز

نمایندگی رگلاتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش رگلاتور گاز شهری

فروش رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید رگلاتور گاز شهری

خرید رگلاتور گاز شهری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار التن

نمایندگی نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش رگلاتور گاز

نماینده فروش رگلاتور گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت رگلاتور گاز سوزان

لیست قیمت رگلاتور گاز سوزان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نوار عایق لوله

قیمت نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده نوار التن

پخش کننده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سرد - عایق لوله سرد

نوار عایق لوله سرد - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عایق لوله-نوار عایق لوله

عایق لوله-نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار التن

خرید نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سر جوش

نوار عایق لوله سر جوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش نوار التن-نوار لوله

عامل فروش نوار التن-نوار لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار التن مشکی

خرید نوار التن مشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی عایق لوله-نوار عایق لوله

نمایندگی عایق لوله-نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گاز سوزان - نمایندگی فروش گاز...

نمایندگی گاز سوزان - نمایندگی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عایق لوله سرد – نوار عایق لوله

عایق لوله سرد – نوار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گرم

نوار عایق لوله گرم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار مشکی آلتن

نوار مشکی آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله

نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار التن

فروشنده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سر جوش آلتن

نوار سر جوش آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن شائیک

نوار آلتن شائیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش نوار التن

نماینده فروش نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن ایتالیا

نوار التن ایتالیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گاز

نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار التن

فروش نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله سر جوش

نوار عایق لوله سر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله آلتن

نوار عایق لوله آلتن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نوار التن

لیست قیمت نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله گاز

نوار عایق لوله گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار التن

وارد کننده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار عایق لوله

فروش نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار عایق لوله

نمایندگی نوار عایق لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور گاز شهری –خرید کنتور گاز

کنتور گاز شهری –خرید کنتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق التن ALTENE ایتالیا

نوار عایق التن ALTENE ایتالیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق روین - نوار سرد روین

نوار عایق روین - نوار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سرجوش

نوار عایق سرجوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده نوار عایق لوله

وارد کننده نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق لوله مخصوص گاز

نوار عایق لوله مخصوص گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت نوار عایق لوله

لیست قیمت نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار ادرین شیمی

فروش نوار ادرین شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی عایق دور لوله

نمایندگی عایق دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دفتر فروش نوار عایق لوله

دفتر فروش نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس فروش نوار عایق لوله

بورس فروش نوار عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار دور لوله

نمایندگی نوار دور لوله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب DM

کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور آب ماد

قیمت کنتور آب ماد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور r160 ابفر

کنتور r160 ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب 3 اینچ

کنتور آب 3 اینچ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب DM3

کنتور اب DM3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب اب بان

کنتور اب اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب آب بان r160

کنتور آب آب بان r160...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور ابفر

کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور فلنجی ابفر

کنتور فلنجی ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور اب بان

نمایندگی فروش کنتور اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور اب DM

نمایندگی کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده کنتور اب ابفر

نماینده کنتور اب ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن سرجوش

نوار التن سرجوش...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن گاز

نوار التن گاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق سرجوش التن

نوار عایق سرجوش التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر omb

شیر omb...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو اوریون

بال ولو اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چک ولو اوریون

چک ولو اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی اوریون

شیر سوزنی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی اوریون

شیر کشویی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات اوریون

شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیرالات اوریون

عامل فروش شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیرالات اوریون

فروشنده شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیرالات اوریون

وارد کننده شیرالات اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر فلکه کشویی فولادی 150

تولید کننده شیر فلکه کشویی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده شیر فلکه کشویی فولادی 150

سازنده شیر فلکه کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه فولادی دنده ای

شیر فلکه فولادی دنده ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه فولادی کلاس 150

شیر فلکه فولادی کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی دنده ای فولادی 150

شیر فلکه کشویی دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی دنده ای فولادی کلاس 150

شیر فلکه کشویی دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فلنج دار فولادی

شیر فلکه کشویی فلنج دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فلنجدار فولادی

شیر فلکه کشویی فلنجدار فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فلنجدار کلاس 150

شیر فلکه کشویی فلنجدار کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی 150 A216

شیر فلکه کشویی فولادی 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی 150 WCB

شیر فلکه کشویی فولادی 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی 150 اروپایی

شیر فلکه کشویی فولادی 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی 150

شیر فلکه کشویی فولادی 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی ساکت

شیر فلکه کشویی فولادی ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی کلاس 150

شیر فلکه کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی کلاس 150 دنده ای

شیر فلکه کشویی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی کلاس 150 فولادی

شیر فلکه کشویی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی کلاس 150

شیر فلکه کشویی کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی ساکت

شیر کشویی فولادی ساکت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر فلکه کشویی فولادی کلاس 150

قیمت شیر فلکه کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر فلکه کشویی فولادی کلاس 150

وارد کننده شیر فلکه کشویی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر اوریون فولادی

شیر اوریون فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر اوریون کلاس 150

شیر اوریون کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه فلنجدار اوریون

شیر فلکه فلنجدار اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی اوریون اروپایی

شیر فلکه کشویی اوریون اروپایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی اوریون

شیر فلکه کشویی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی فولادی اوریون

شیر فلکه کشویی فولادی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فولادی کلاس 150 اوریون

شیر فولادی کلاس 150 اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی اوریون کلاس 150 فولادی

شیر کشویی اوریون کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی اوریون کلاس 150

شیر کشویی اوریون کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی اوریون

شیر کشویی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی اوریون فلنجدارکلاس 150

شیر کشویی فولادی اوریون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی اوریون کلاس 150

شیر کشویی فولادی اوریون کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی اوریون

شیر کشویی فولادی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی فلنجدار اوریون کلاس 150

شیر کشویی فولادی فلنجدار اوریون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر کشویی فولادی اوریون کلاس 150

عامل فروش شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر فلکه کشویی فولادی اوریون

فروشنده شیر فلکه کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر فلکه کشویی اوریون

قیمت شیر فلکه کشویی اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر کشویی فولادی اوریون کلاس 150

قیمت شیر کشویی فولادی اوریون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر فلکه اوریون

وارد کننده شیر فلکه اوریون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر کشویی فولادی اوریون کلاس 150

وارد کننده شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
wcb شیر کشویی فولادی کلاس 150

wcb شیر کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر کشویی فلنج دار کلاس 150

تولید کننده شیر کشویی فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیر کشویی فولادی کلاس 150

تولید کننده شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دفتر فروش شیر کشویی فولادی کلاس 150

دفتر فروش شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده شیر کشویی فولادی کلاس 150

سازنده شیر کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فلنج دار فولادی کلاس 150

شیر کشویی فلنج دار فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی کلاس 150 استاندارد

شیر کشویی فولادی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی دنده ای 150

شیر کشویی فولادی دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی ساکت 150

شیر کشویی فولادی ساکت 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی کلاس 150 A216

شیر کشویی فولادی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی کلاس 150 اروپایی

شیر کشویی فولادی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی کلاس 150 فلنجدار

شیر کشویی فولادی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فولادی کلاس 150 فولادی

شیر کشویی فولادی کلاس 150 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی کلاس 150 فولادی اوریون

شیر کشویی کلاس 150 فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی کلاس 150 فولادی

شیر کشویی کلاس 150 فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی کلاس 150

شیر کشویی کلاس 150...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر کشویی فولادی کلاس 150

عامل فروش شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش شیر کشویی فولادی کلاس 150

فروش شیر کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر کشویی فلنجدار کلاس 150

فروشنده شیر کشویی فلنجدار کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر فلکه کشویی کلاس 150

قیمت شیر فلکه کشویی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر کشویی فولادی کلاس 150

قیمت شیر کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر فلکه کشویی فولادی 150

نمایندگی شیر فلکه کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر کشویی فولادی کلاس 150

نمایندگی شیر کشویی فولادی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده شیر کشویی فولادی کلاس 150

وارد کننده شیر کشویی فولادی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0